demag@demag.sk +421 904 594 376

Zariadenie pre meranie záťaže Demag

Hospodárna výroba vyžaduje vysoké zaťaženie všetkých zdvíhacích zariadení. Odhad zaťaženia nie je vždy možný. Zariadenie pre meranie záťaže Demag účinne predchádza preťaženiu nosných konštrukcií a zdvíhacích zariadení, spĺňa tak bezpečnosť proti preťaženiu predpísanú  ES smernicou o strojoch. Toto zariadenie ponúka ochranu pre všetky zdvíhacie zariadenia Demag, ale aj pre iné zariadenia, mačky lanových vrátkov a pre celý rozsah zaťaženia. Taktiež aj pre prevádzky v extrémnych podmienkach.

 

 

Mechanické meranie zaťaženia

Medzný záťažový spínač MGS s vyhodnovacou elektronikou MKA-2 pre bezpečnosť proti preťaženiu a vypnutiu v prípade preťaženia. Maximálna odchýlka zopnutia je ± 2,5 %, vzťahuje sa na 2 x 106 cyklov.

 

 

Súhrnné pamäte zaťaženia

Zákon predpisuje nutnosť zisťovať spotrebovanú prevádzkovú životnosť zdvíhacieho zariadenia každý rok (SWP). Súhrnné pamäte zaťaženia WLK-1 u FWL umožňujú ľahké a presné zistenie zostatkovej prevádzkovej životnosti.

 

 

Elektronické meranie zaťaženia

Ťažná meriaca tyč s tenzometrami pre meranie rozťaženia, frekvenčný generátor FGB a prístroj na vyhodnocovanie frekvencie FAW-1 pre istenie proti preťaženiu a pre vypnutie v prípade preťaženia. Elektronika umožňuje obmedzenie zaťaženia, sumárne meranie, vypnutie spúšťania uvoľnenia na lane.

 

 

Digitálny displej pre indikáciu zaťaženia

Ako doplnkové zariadenie ja naviac k dispozícií displej pre indikáciu zaťaženia. Trojmiestny digitálny displej s možnosťami voľby medzi ANZ-1 v ovládači DST, alebo s kabínovým
displejom ANK-1 v kabíne vodiča, alebo s veľkým displejom ANG-1 (výška číslic 120 mm).

 

 

Súbory na stiahnutie

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Chcete vypracovať cenovú ponuku? Máte otázku k nejakému zo žeriavov? Neváhajte sa nás spýtať.
Meno:
Názov firmy:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia